Saturday, May 21, 2016

Gwaith dysgu

Wnes i ddim sylweddoli faint o waith sydd gen i ddysgu sut i drefnu blodau.
Y peth cyntaf sylweddolais ydy ei fod yn bwysig iawn dewis swp o flodau ffres. Ar ol prynu swp gwael ddoe am fy mod yn hoffi'r lliwiau mi fyddaf yn fwy gofalus o hyn ymlaen.


Ar ol tynnu blodau wedi gwywo allan o'r trfniant olaf, rhoi 3 blodyn lliwgar yn eu lle!


A dyma'r trefniant newydd. Mi wnaf y math yma o drefniant nes y byddaf wedi cael mwy o hyder.


No comments: