Friday, July 03, 2009

Aduniad 2009

Dyma aduniad criw o ferched oedd yn Ysgol dyffryn Nantlle yn pum degau o'r ganrif ddiwethaf. Anhygoel!

Lluniau go wael eleni, hwyrach am fod y ffenest y tu ol i ni?Cawsom bnawn bendigedig o sgwrsio a chwerthin. 'Roedd fel petae'r blynyddoedd rhwng dyddiau ysgol a'r presenol heb ddigwydd a phob un ohonom yn ifanc unwaith eto. Trueni na fuasai hynny yn wir a'i bod yn bosib troi yr hen gloc yn ol.

No comments: