Thursday, June 28, 2007

Diwrnod da


Dyma'r Faenol Fawr, lle da i gael aduniad o griw bach o hen gyfeillion ysgol. Daeth pump ohonom at ein gilydd am sgwrs a phryd o fwyd. Diolch i Enid am ei drefnu a chysylltu a ni i gyd. Camp go anodd trefnu diwrnod oedd yn hwylus i bawb.


Dyma ni newydd gyrraedd ac yn disgwyl am ein bwyd.


Dyma'r cwrs cyntaf ac yn blasu cystal bob tamed ac y mae'n edrych.


Louie sydd yma yn tynu fy llun i yn tynu ei llun hi.


'Roedd hwn yn blasu yn well na'r cwrs cyntaf hyd yn oed. Blas chwaneg oedd arno.


Dyma'r lle tan hardd a'r dyddiad arno oedd 1690 a 1770.


Mae paned yn dda yn yr awrgylch hynafol yma ar ol ein cinio blasus, y tafodau yn llacio a'r chwerthin yn mynd yn uwch a'r hen adgofion yn byrlymio allan gan geisio gofyn, beth ydi hanes hwn a hwn unwaith eto cyn amser gwahanu.
Trefnu i gyfarfod yn yr eisteddfod, ond yn fy marn i, dylem gyfarfod unwaith y mis. Yn anffodus, mae Lerpwl braidd yn bell i ddod draw mor amal. Diolch am ddiwrnod da genod.

Tuesday, June 19, 2007

Ail ddiddordeb

Mae'n ddrwg gennyf fod heb bostio dim ar y flog yma ers tro byd, ond 'roeddwn yn meddwl nad oedd werth y draferth gan nad oedd yn troi allan fel yr oeddwn wedi dychmygu.
Fy mwriad oedd dod a merched Cymraeg canol oed oedd yn hoffi gwneud gwaith llaw at eu gilydd yn union fel y mae y rhestrau Saesneg yn gwneud. Hyd yn hyn, un ferch a'r un diddordebau sydd yn cysylltu a hynny drwy un o'r rhestrau Saesneg. Mae'r ddwy ohonom pob amser yn dweud ychydig o eiriau Cymraeg wrth ein gilydd ac mae hyn wedi creu diddordeb bach yng Nghymru a'i hiaith. Pobl nad oeddynt yn gwybod fod y fath le yn bod, ac yn sicr ddim yn deall fod gennym ein iaith ein hunain.
Merch ifanc o Abertawe yw fy ffrind newydd sydd yn athrawes mewn ysgol eilradd. Dyma'i blog hi. Postcards and stuff
Gwelaf erbyn hyn fod llawer mwy o bobl yn darllen Cymraes Greadigol nad oeddwn wedi sylweddoli, felly 'rwyf yn ail ddechrau.
Nid wyf yn addo y byddaf yn ysgrifennu yn amal gan fy mod wedi cael gwahoddiad i ymuno a phedair merch arall sydd yn dechrau Zine newydd i ferched. Mae hyn yn golygu y byddaf yn ysgrifennu erthyglau a.y. Ar decstiliau yn fwyaf arbennig. Os oes gennych diddordeb dyma'r Zine.Cliciwch ar y llun ac fe ewch yn syth i'r wefan.