Saturday, May 26, 2007

Ffrindiau newydd

'Dwi newydd ddeall fod gen i ffrindiau newydd sydd yn darllen y blog yma. Croeso i blant ysgol Chwilog.
'Roeddwn i wedi peidio defnyddio'r flog yma gan nad oedd fawr neb yn edrych arni, ond byddaf yn postio yn amlach o hyn ymlaen.
Hwyrach fod defnydd i'r flog yma wedi'r cwbwl. Beth well i hen athrawes ysgol gynradd nac ysgrifennu i blant o dro i dro? Mae arnai ofn y bydd yn rhaid i rhywun fy nysgu sut i roi to bach uwchben gair gan and oes gen i syniad beth i'w wneud.

Os oes rhywun yn ysgol Chwilog yn gwybod, wnewch chi anfon e-bost i mi os gwelwch yn dda? Dyma fy nghyfeiriad -
margaret.rbts@virgin .net

A dyma fy llun yn sgwenu'r blog. hwyrach fod un neu ddau ohonoch yn fy 'nabod yn barod?