Tuesday, June 19, 2007

Ail ddiddordeb

Mae'n ddrwg gennyf fod heb bostio dim ar y flog yma ers tro byd, ond 'roeddwn yn meddwl nad oedd werth y draferth gan nad oedd yn troi allan fel yr oeddwn wedi dychmygu.
Fy mwriad oedd dod a merched Cymraeg canol oed oedd yn hoffi gwneud gwaith llaw at eu gilydd yn union fel y mae y rhestrau Saesneg yn gwneud. Hyd yn hyn, un ferch a'r un diddordebau sydd yn cysylltu a hynny drwy un o'r rhestrau Saesneg. Mae'r ddwy ohonom pob amser yn dweud ychydig o eiriau Cymraeg wrth ein gilydd ac mae hyn wedi creu diddordeb bach yng Nghymru a'i hiaith. Pobl nad oeddynt yn gwybod fod y fath le yn bod, ac yn sicr ddim yn deall fod gennym ein iaith ein hunain.
Merch ifanc o Abertawe yw fy ffrind newydd sydd yn athrawes mewn ysgol eilradd. Dyma'i blog hi. Postcards and stuff
Gwelaf erbyn hyn fod llawer mwy o bobl yn darllen Cymraes Greadigol nad oeddwn wedi sylweddoli, felly 'rwyf yn ail ddechrau.
Nid wyf yn addo y byddaf yn ysgrifennu yn amal gan fy mod wedi cael gwahoddiad i ymuno a phedair merch arall sydd yn dechrau Zine newydd i ferched. Mae hyn yn golygu y byddaf yn ysgrifennu erthyglau a.y. Ar decstiliau yn fwyaf arbennig. Os oes gennych diddordeb dyma'r Zine.Cliciwch ar y llun ac fe ewch yn syth i'r wefan.

No comments: